اطلاعات تماس
۲۲۰۴۰۱۴۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۱۰۳۹۸۶۸ ۰۰۹۸
۲۲۰۴۰۱۹۷ ۲۱ ۰۰۹۸

شرکت پرتو سیمیر‎

شرکت پرتو سیمیر‎
دفتر نمایندگی / شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • نام:
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان ولیعصر ، بالاتر از نیایش ، روبروی پارک ملت ، خیابان ارمغان غربی ، پلاک 22 ، واحد 1

تلفن ها

  • تلفن:
  • ۲۲۰۴۰۱۴۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۹۱۲۱۰۳۹۸۶۸ ۰۰۹۸

فکس ها

  • فکس:
  • ۲۲۰۴۰۱۹۷ ۲۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

  • پست الکترونیک:
  • پست الکترونیک:

پرسنل

 • آقای ابوالحسنیمدیریت
 • تلفن: ۰۰۹۸ ۲۱ ۲۲۰۴۰۱۴۴فکس:
 • موبایل: ۰۰۹۸ ۹۱۲۱۰۳۹۸۶۸

آدرس

دفتر نمایندگی / شعبه دفتر نمایندگی اراک

مشخصات

  • نام:
  • دفتر نمایندگی اراک
  • آدرس:
  • اراک ، بازار ، سرای کاشانی ، پایین موزه تاریخی سلطان آباد ، شرکت پرتو سیمیر

تلفن ها

  • تلفن:
  • ۳۲۲۴۵۴۹۵ ۸۶ ۰۰۹۸

فکس ها

  • فکس:
  • ۳۲۲۲۸۶۲۸ ۶۳ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

  • پست الکترونیک:

پرسنل

آدرس