شرکت پرتو سیمیر‎


شرکت پرتو سیمیر‎ تهیه کننده و توزیع کننده عایق های حرارتی و متعلقات مربوطه به آن ، همچنین مجری عایق کاری های صنعتی و خدمات مربوط به آن و همچنین عایق کاری مجتمع های مسکونی و کارگاهی آماده همکاری با تمامی وحدها و گروه های صنعتی و مجتمع سازی جهت انجام عملیات عایق کاری و یا براورده کردن نیازهای آنها در این زمینه می باشد.
مقایسه